▷ Bialto | Lloguer Habitatges Obra Nova a Barcelona i Madrid

Politica de privacitat

Les dades personals recollides o generades quan es comuniqui amb BIALTO HOGAR, S.L. inclòs els correus electrònics, seran tractats per BIALTO HOGAR, S.L. amb base en la relació professional existent, i per tal de gestionar aquesta relació professional, complir amb les obligacions legals corresponents i, si escau, informar-lo de l’actualitat jurídica si obtenim el seu consentiment o si tenim un interès legítim per la relació generada amb Un. Les seves dades seran conservades mentre la relació de contacte professional segueixi en vigor i, posteriorment, mentre hi hagi responsabilitats legals o contractuals o mentre no s’oposi a l’enviament d’informació legal. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, quan corresponguin, en privacy@bialto.es. Així mateix, podrà formular reclamacions davant l’autoritat competent. L’informem que les seves dades no seran cedides a cap tercer, excepte: a) les empreses de Grup, b) que hi hagi obligació legal o c) expressament l’hi indiquem, podent accedir-hi prestadors de serveis de sistemes, eines de tecnologia, o altres assessors amb els quals, atenent a la seva sol·licitud, ens haguem de posar en contacte.

 

BIALTO HOGAR, S.L. protegeix les dades personals segons el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, així com d’acord amb la legislació nacional vigent sobre la matèria, amb l’objecte de que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyin aquestes dades.

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per a gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça privacy@bialto.es, o ho estableixi una disposició legal. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

BIALTO HOGAR, S.L. està legitimada per a tractar les seves dades perquè són necessàries per a prestar el servei sol·licitat o pel consentiment que ens atorga en els diferents formularis de contacte de la web.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a privacy@bialto.es

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

BIALTO HOGAR, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

BIALTO HOGAR, S.L. està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

BIALTO HOGAR, S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Adreça: C/Lagasca 88, 6ºB 28001 Madrid.
Tel.: +34 910 601 890
E-mail: privacy@bialto.es

Dades recollides al formulari de contacte

Finalitat: Mantenir una relació comercial.

Legitimització per al tractament: Consentiment de l’usuari i per interès legítim del responsable.

Criteris de conservació: Les vostres dades seran cancel·lades en el moment en què vostè ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.

Comunicació de dades: Es podran comunicar les vostres dades a tercers per ser necessàries per aconseguir la finalitat del tractament, o per obligació legal.

Drets de l’usuari: Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades.

Dades de contacte per exercir els drets dels usuaris: privacy@bialto.es

Dades recollides al formulari de contacte amb acceptació de rebre comnicacions comercials

Finalitat: Remetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada així com per gestionar la possible relació comercial.

Legitimització per al tractament: Consentiment de l’usuari.

Criteris de conservació: Les vostres dades seran cancel·lades en el moment en què vostè ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.

Comunicació de dades: Es podran comunicar les vostres dades a tercers per ser necessàries per aconseguir la finalitat del tractament, o per obligació legal.

Drets de l’usuari: Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.

Dades de contacte per exercir els drets dels usuaris: privacy@bialto.es

 

Política de Privacitat de Xarxes Socials

1. Informació a l’usuari

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

BIALTO HOGAR, S.L.U d’ara endavant, RESPONSABLE, informa l’USUARI que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Linkedin, que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Per a què tractem les teves dades personals?

Fi del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions:

 • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
 • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
 • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable
 • Interactuar a través dels perfils oficials

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’USUARI disposa d’un perfil en la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que es publiqui en aquesta, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

El RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de l’USUARI, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia xarxa social i únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per a tramitar la petició de l’USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’indica en aquesta política de privacitat.

A qui facilitem les teves dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, inclosos les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’USUARI utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’uns altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es desitja utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fos de la xarxa social excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Drets que assisteixen a l’USUARI: només podran satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Denominació social: BIALTO HOGAR, S.L.U.
NIF: B06945539
Adreça: Plaza San Juan de la Cruz, 4 28003 MADRID .
E-mail: privacy@bialto.es

2. Utilització del Perfil

El RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil
 • Publicació en el perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada en la xarxa social del RESPONSABLE
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’USUARI

L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

3. Publicacions

L’USUARI, una vegada sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar en aquesta comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però si que romandran en la xarxa social.

4. Dades de menors d’edat o persones amb capacitats especials

L’accés i registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 14 anys. Per part seva, si l’USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no ha de registrar-se, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.