▷ FAQs | Un barrio lleno de vida por descubrir | Bialto

FAQ | Preguntes frequents

Aquí trobaràs les preguntes més freqüents i les respostes més clares. Llegeix amb atenció i si, tot i això, encara et queda algun dubte, estarem encantats de donar-te’n una resposta.

Quins requisits necessito per llogar un habitatge?

Com a norma general, sol·licitem les tres últimes nòmines, un contracte laboral indefinit, l’últim IRPF i còpia del DNI o NIE.

Depenent de les característiques de cada persona, ens adaptarem amb diferents requisits.

Persones autònomes: els models de renda procedents.

Persones estrangeres: els models propis del seu país d’origen.

Què inclou la meva quota de lloguer?

Tens totes les despeses incloses en una mateixa quota: el preu del pis, l’IBI i altres costos generals per a l’adequat manteniment de l’habitatge i l’edifici.

A més de plaça de pàrquing inclosa i traster opcional.

Servei de consergeria, manteniment de totes les instal·lacions i accés a zones comuns.

Despeses no incloses: Internet i subministraments energètics, que són contractats per la propietat a nom seu i es refacturen al llogater amb la renda, en funció del consum.

Quins serveis tinc inclosos?

El lloguer d’un habitatge dona dret a gaudir de tots els serveis comuns que ofereix el residencial: gimnàs, meeting room, coworking, piscina, parc infantil, etc. A més de tots els serveis addicionals que la propietat decideixi instal·lar, com, per exemple, taquilles intel·ligents per a rebre les teves comandes online.

Quina duració té el meu contracte?

La resposta és un mínim d’1 any des de la signatura del contracte. Passat aquest temps, el contracte es prorrogarà en 6 períodes addicionals d’1 any fins assolir la duració màxima de 7 anys. Un cop acabat el termini de 7 anys, llevat que cap de les parts hagi comunicat a l’altra, com a mínim amb 4 mesos d’antelació en cas de l’Arrendador i 2 mesos d’antelació per part de l’Arrendatari, la seva intenció de donar-lo per acabat, el contracte podrà prorrogar-se per terminis anuals fins a un màxim de 3 anys. Transcorregut aquest període de 3 anys, el contracte quedarà extingit.

Com puc finalitzar el meu contracte?

Podràs finalitzar el teu contracte un cop hagin passat 6 mesos des de la signatura, sempre i quan ens hagis avisat amb 30 dies d’antelació, amb la penalització d’una mensualitat per any que resti per complir.

Com haig de liquidar els pagaments mensuals?

La renda es facturarà als inquilins i en tots els casos estarà domiciliada.

El pis està moblat?

No, els pisos s’entreguen sense moblar, però amb les cuines totalment equipades amb electrodomèstics de gamma alta, energèticament eficients i mobles de disseny actual amb gran capacitat d’emmagatzematge.

És benvinguda la meva mascota?

Per descomptat, aquí les mascotes són benvingudes. Perquè si és important per a tu, també ho és per a nosaltres. Això sí, no deixis de consultar la normativa de convivència.

S’accepten perfils per compartir?

Analitzem cada cas en concret.

Es pot llogar el pis a nom d’una empresa per a un treballador?

que es pot, sempre i quan consti el nom del treballador que ocuparà l’habitatge i es notifiqui qualsevol canvi en aquest sentit.

Quants mesos de fiança haig d’avançar?

Com a norma general, només 1 mes de fiança. Segons les circumstàncies, es podria optar per ampliar garanties sota l’aprovació de la propietat.

Què feu amb la fiança i quan la podré recuperar?

La fiança es diposita davant de l’organisme oficial competent mitjançant el règim de concert que s’estableixi localment.

Sabem que és important retornar la fiança amb la màxima rapidesa, de manera que un cop resolt el contracte, es retornarà en el termini legal d’1 mes, després de l’entrega de les claus i en les mateixes condicions amb les que es va lliurar el pis.

Hauré de contractar una assegurança?

Tenim una assegurança de continent que cobreix avaries que afecten l’edifici; hauràs de contractar, no obstant, l’assegurança de contingut i responsabilitat front a tercers que cobreixi els teus mobles i estris.

Si alguna cosa es fa malbé, qui la repara?

Els contractes d’arrendament estableixen segons la L.A.U. qui haurà d’assumir les reparacions. T’hauràs de fer càrrec de les petites reparacions degudes al desgast de l’ús ordinari de l’habitatge o el mal ús d’aquesta, inclosos els aparells electrodomèstics.

Hauràs de posar en coneixement de la propietat qualsevol usurpació o novetat danyosa que un tercer hagi realitzat.

Tinc una emergència per avaria, a qui aviso?

Totes les incidències es gestionen a través d’una app de gestió d’incidències. Per a emergències, també pots posar-te en contacte amb el conserge, que tindrà un protocol d’actuació amb número de telèfon disponible.